آلبوم امان از – داریوش

دانلود آلبوم کنسرت در سانتامونیکا 3 - ابی
آلبوم کنسرت در سانتامونیکا ۳ – ابی
۱۳۷۳/۰۱/۱۱
دانلود آلبوم کنسرت در یونیورسال (نون و پنیر و سبزی) - داریوش
آلبوم کنسرت در یونیورسال (نون و پنیر و سبزی) – داریوش
۱۳۷۳/۰۲/۱۹
دانلود آلبوم امان از – داریوش

≡ مشخصات کامل ترک های آلبوم :

دانلودپخشمتنشمارهنام آهنگآهنگسازشاعرتنظیم کننده
?۱دو مسافرعبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۲روز مبادا (ویلون سل و پیانو)عبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۳روز مباداعبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۴تمام من (گیتار)عبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۵شاید بایدعبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۶تمام منعبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۷دو مسافر (ویلون سل و پیانو)عبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۸امان ازعبدی یمینی شهیار قنبری عبدی یمینی

میخواهید به جای دانلود تک آهنگها، کل فول آلبوم داریوش را در یک لینک دانلود نمایید؟

آلبوم
دانلود آلبوم امان از – داریوش

≡ مشخصات کامل ترک های آلبوم :

دانلودپخشمتنشمارهنام آهنگآهنگسازشاعرتنظیم کننده
?۱دو مسافرعبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۲روز مبادا (ویلون سل و پیانو)عبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۳روز مباداعبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۴تمام من (گیتار)عبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۵شاید بایدعبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۶تمام منعبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۷دو مسافر (ویلون سل و پیانو)عبدی یمینیشهیار قنبریعبدی یمینی
?۸امان ازعبدی یمینی شهیار قنبری عبدی یمینی

میخواهید به جای دانلود تک آهنگها، کل فول آلبوم داریوش را در یک لینک دانلود نمایید؟