۱۳۹۶/۱۱/۲۴

+ کیفیت ۳۲۰ به فول آلبوم گوگوش افزوده شد.