۱۳۹۶/۱۲/۱۲

+ کیفیت ۳۲۰ به فول آلبوم مهستی افزوده شد.